Om oss och Klassiskt Klarspråk

Här finner du information om när, var och hur du kan möta alla oss som vill sprida Klassiskt Klarspråk och Den goda Viljan. Se i vår gemensamma kalender eller under Certifierade Ledare och under Kontakt.  Där finns det bl.a. kontaktuppgifter till upphovsmakarna, Maylie Andersson & Sebastian Amseldus, grundare både av språket, Adito  Bildning och Adito AB.

Vi som är Lärare och Handledare, har alla genomgått såväl Grundutbildning som Lärar- och Handledarutbildning. Vi är inte på något sätt lika varandra. Vi har olika yrken, kön, bostads- orter och intresseområden - vilket också är vår styrka.

Det som förenar oss är den egna erfarenheten av vilka dolda möjligheter Klassiskt Klarspråk (som kan liknas vid att lära sig ett nytt språk) kan synliggöra - det ger oss inspiration, glädje och en hoppfullhet som vi gärna delar med oss av!

För att säkerställa kvalite'n i vårt arbete och vidareutveckla språket har vi återkommande Lärar- och Handledarträffar.

Varmt välkommen!