Välkommen till Klassiskt Klarspråks hemsida

Här kan du kan du läsa mer om bakgrunden till Klassiskt Klarspråk samt grundutbildningen Kommunikativt ledarskap för ömsesidig förståelse.

Vad är Klassiskt Klarspråk? Varför skall man lära sig detta språk och hur lär man sig?  Många frågor du förhoppningsvis får svar på under Klassiskt Klarspråk i menyn här ovan.

Vi arbetar också aktivt för att säkerställa kvalite'n i vårt arbete och vidareutveckla språket vilket du kan läsa mer om under Kvalité för att sedan...

...under
Certifierade Ledare
få en presentation av vilka vi är, som idag tillsammans med Maylie och Sebastian leder, utvecklar och håller träningar i Klassiskt Klarspråk.

Vi är inte på något sätt lika varandra. Vi har olika yrken, kön, bostadsorter och intresseom-råden - vilket också är vår styrka. Det som förenar oss är den egna erfarenheten från Grund-utbildning där vi sett vilka dolda möjligheter Klassiskt Klarspråk (som kan liknas vid att lära sig ett nytt språk) kan synliggöra. - Det ger oss inspiration, glädje och en hoppfullhet som vi gärna delar med oss av!

I vår Kalender
finns information om när, var och hur du möter oss som vill sprida Klassiskt Klarspråk och Den goda Viljan och... 

... under Kontakt finner du till sist information om Adito AB, Maylie Andersson och Sebastian Amseldus, grundare både av språket och Adito AB - bildning.

Än en gång Varmt välkommen!
 


Sebastian och Maylie