Vi är certifierade av Adito AB vilket innebär att vi genomgått Grundutbildning samt Handledarutbildning i Kommunikativt Ledarskap för ömsesidig förståelse med påbyggnad i att lära ut Klassiskt Klarspråk.
Kvalitetssäkring är ett centralt tema för oss och för Adito AB för att göra Klassiskt Klarspråk till ett levande språk och underlätta integrering av detta sätt att tänka och tala, såväl inom den enskilde individen som inom en grupp.
Väljer ni att samarbeta med oss väljer ni kvalitet! För att säkerställa att vi är rustade att erbjuda utbildning, träna andra och ge pedagogiskt stöd och vägledning har Adito AB en kontinuerlig kontakt/handledning med oss via telefon samt fysiska möten där vi delar erfarenheter och i samråd utvecklar Klassiskt Klarspråks-pedagogiken.
Önskar du mer information, kontakta Maylie Andersson 070-7481511 eller Sebastian Amseldus 070-311 29 13 e:post info@adito.se


Jag tror att den största gåvan
 jag kan tänka mig att få av någon människa, är att bli sedd av henne,  förstådd och vidrörd av henne.

Den största gåvan jag kan ge, är att se, höra, förstå och att vidröra en annan människa.

När så har skett – vet jag – att vi har skapat kontakt
Virginia Satir