Vad är Klassiskt Klarspråk?

Kortfattat kan det beskrivas som ett språk som river ner de murar mellan människor som det konventionella klarspråket skapat och istället bygger broar för att vi ska kunna nå varandra. En annan och längre definition skulle kunna lyda:
Klassiskt Klarspråk är ett språk och en pedagogik/metodik för kommunikation och konfliktlösning både som metod för att lösa konflikter mellan personer som för att lösa upp inre konflikter. Det baseras i huvudsak på NVC och tredje vågens KBT (ACT) och har sedan 1992 utvecklats av Sebastian Amseldus och Maylie Andersson, en utveckling som fortgår och numera sker i samarbete med certifierade Lärare och Handledare.
 
Klassiskt Klarspråk utgår ifrån. . .

Hela människan…
och hypotesen att människan till sin essens och kärna är någonting mer än bara tankar och känslor i en kropp. Det handlar om att
lära känna sig själv och sina resurser för att använda dem klokt.

Kommunikativt ledarskap för ömsesidig förståelse…
… för klarhet och vägledning. När du tränar Klassiskt Klarspråk tränar du dig att upptäcka vad just du kan bidra med i olika sammanhang, samtidigt som du bidrar till att dina medmänniskor ser vad de kan bidra med.

Observation…
… för reflektion och medvetenhet. Klassiskt Klarspråk innebär träning i att utveckla färdigheten att observera vad som verkligen händer inom dig själv och andra i olika situationer. Denna träning är viktig och anledningen är mycket enkel…
det du inte kan
uppfatta är du inte heller medveten om och kan således inte påverka och förändra till något bättre.

Upplevelsebaserat lärande…
… för värde och mening. Träning i Klassiskt Klarspråk syftar till att ge dig konkreta erfarenheter av hur du kan tänka och
tala för att bidra till harmoni och balans inom såväl individ som grupp vilket synliggör värdet och meningen med att möta olika situationer och personer med Klassiskt Klarspråk. Övning ger förståelse och färdighet!

Tillsammans…
… för individ-, grupp, organisations- och samhällsutveckling.  Läs mer i denna pdf