Om oss och Klassiskt Klarspråk

Här finner du information om när, var och hur du kan möta alla oss som vill sprida Klassiskt Klarspråk och Den goda Viljan. För allas datum se Facebook ovan. För Adito AB's datum se kalender.  Vill Du nå oss se Certifierade Ledare och Kontakt, där du finner Adito AB samt Maylie Andersson & Sebastian Amseldus, grundare både av språket och Adito AB -
bildning.
Under fliken Klassiskt Klarspråk kan du läsa mer om språket och utbildningarna och här kan du läsa mer om grundutbildningen Kommunikativt ledarskap för ömsesidig förståelse.

Vi som är Lärare och Handledare, har alla genomgått såväl Grundutbildning som Lärar- och Handledarutbildning. Vi är inte på något sätt lika varandra. Vi har olika yrken, kön, bostads- orter och intresseområden - vilket också är vår styrka.

Det som förenar oss är den egna erfarenheten av vilka dolda möjligheter Klassiskt Klarspråk (som kan liknas vid att lära sig ett nytt språk) kan synliggöra - det ger oss inspiration, glädje och en hoppfullhet som vi gärna delar med oss av!

För att säkerställa kvalite'n i vårt arbete och vidareutveckla språket har vi återkommande Lärar- och Handledarträffar.

Varmt välkommen!