Kontaktuppgifter och Information
Här nedan finner du kontaktuppgifter och information om lärare och handledare i Klassiskt Klarspråk. Vi är alla certifierade av Adito AB som kontinuerligt genomför bildningsdagar, Lärar- och handledarträffar där vi delar erfarenheter för att säkerställa kvaliteten och vidareutveckla oss själva och Klassiskt Klarspråk. Varmt välkommen att läsa mer om oss och varför vi vill dela Klassiskt Klarspråk med dig.


Ola Andersson, Löddeköpinge
Lärare i Klassiskt Klarspråk med inriktning på utveckling av kommunikation, samarbete, samlevnad och hälsa.
Du når mig på mobil 073-394 5388, mail ola@konstruktivkommunikation.com
Besök gärna hemsidan www.konstruktivkommunikation.com

När jag 2004 kom i kontakt med Klassiskt Klarspråk upptäckte jag ganska snart hur mycket mitt eget förhållningssätt betydde och vilka möjligheter det gav mig att påverka utfallet av de samtal och möten jag var involverad i, både i yrkesliv och privatliv. Det har många gånger hjälpt mig att möta krävande situationer och utmanande beteende och skapa givande samtal och möten.
Numera är jag certifierad lärare i Klassiskt Klarspråk och driver Konstruktiv Kommunikation och arbetar för att sprida kunskap om hur vi människor kan se på oss själv och andra, möta våra egna och andras känslor och reaktioner och använda språket för att:
1) förebygga och lösa missförstånd och motsättningar.
2) lösa spänningar som uppstått vid meningsskiljaktigheter och konflikter.
3) reducera frustration och andra påfrestande känslor och må bättre.

Jag riktar mig till både privatpersoner och organisationer, föreningar och andra grupper och erbjuder tjänster som gör det möjligt att ta del av min erfarenhet såväl enskilt som i par och i grupp.
 Catarina Hed, Motala,
Lärare, cattihed@gmail.com, mobil 070-318 1309

1995 var jag i Linköping och lyssnade på mitt första föredrag om Klassiskt Klarspråk med Maylie och Sebastian. Vilken aha-upplevelse! På ett enkelt och trovärdigt sätt visade de att det faktiskt är möjligt att lösa (inte hantera – utan lösa) en konfliktsituation (inre eller yttre) med hjälp av ”kommunikationsverktyget” Klassiskt Klarspråk. Helt ovärderlig kunskap.

Jag ville naturligtvis lära mer och kan nu själv kalla mig lärare – eller som Sebastian brukar säga; ”något mindre okunnig” – i detta lärande utan slut. Vt 2013 höll jag min första gruppträning på arbetstid (10 träffar á 3 timmar var tredje vecka) för en liten personalgrupp på Bona folkhögskola. Det är en sann fröjd att få dela med sig av ett språk som sätter ljuset på det sanna, klara och ursprungliga i våra liv.

Jag hemmahörande i Östergötland och erbjuder i första hand Grundkurser och Fortsättningskurser. Finner du något av detta intressant eller vill veta mer om en Grundutbildning är Du varmt välkommen att höra av dig så att vi tillsammans kan skapa det bästa för de flesta!

Ulf Dalevik, Herrljunga,
Väduren Coach & Partner, udalevik@gmail.com,  med inriktning på Föräldrastödsut- bildningar, mobil 070-512 8470. 

Jag kom i kontakt med Klassiskt Klarspråk 1997. Det var början på en resa i min egna personliga utveckling Att upptäcka att det fanns ett språk, ett sätt att uttrycka sig, som underlättar samtalet mellan människor. Som stödperson i Brottsofferjouren märkte jag
genast att mina samtal med brottsoffer blev både lättare och bättre för klienten. Nu efter 15 år har jag själv utbildat mig till lärare i Klassiskt Klarspråk och lär andra hur Klassiskt Klarspråk kan göra skillnad i deras liv.

Oavsett om du arbetar med människor professionellt eller om du vill utveckla din kommunikation i vardagen så är Klassiskt Klarspråk det givna språket för att skapa den kontakt som vi alltid har velat ha.

Jag har också enskilda samtal för att hjälpa människor att ge perspektiv på ”gamla problem”. Där är Klassiskt Klarspråk den bas som vårt samtal vilar på. Samtalen har som mål att ge tillbaka den frihet som vi alla upplevde som barn, när det inte fanns måsten och borden. Stressnivån minskar och det är lättare att se på livet på ett annat sätt. 
Claes-Håkan Martinsson

Anne-Li Lidman, Järfälla,
lärare vid Utbildning Silverdal, , se även https://annelilidman2.wordpress.com/
mobil 076-105 9494

Jag heter Anne-Li Lidman och är bosatt i Stockholm. Jag jobbar som lärare på en F-9 skola med sv/hkk/idrott och jag har jobbat som lärare sedan år 2000. I min profession har jag sett Klassiskt Klarspråk som ett bra verktyg för mig att jobba med tillsammans med mina elever och kollegor. Som lärare och ledare anser jag det nödvändigt att gå igenom konflikten för
att utveckling ska ske och det är många möten under en dag där läraren kommunicerar med både föräldrar och elever.

Att finnas i skolvärlden med Klassiskt Klarspråk är nödvändigt och att se den goda viljan hos eleverna även när de inte gör som de vuxna säger. Genom empati kan läraren öppna upp för ett möte och ett samtal när det annars hade varit stängt och i skolvärlden finns det massor av tillfällen att dela glädje när någon lyckas.
Magnus Nodelijk, Norrköping,
mag.nod@hotmail.com, mobil 073-692 43 75

Jag är en tangodansande livskonstnär som älskar kommunikation med eller utan ord. Jag började för
länge sedan att gå kurser med Marshall B Rosenberg (NVC) för att sedan träffa på Klassiskt klarspråk
och Maylie och Sebastian.

Jag har bott i många år i Järna och har under många år haft en grupp i klassiskt klarspråk där. Vi möttes
och tränade med egna exempel för att få kläm på språket o kommunikationen.

Jag bor numera i Norrköping o ägnar mig mer och mer åt argentinsk tango. Har i hela mitt liv arbetat
med barn med eller utan handikapp. Är mycket intresserad av konflikter och hur de uppkommer och
hur man kan ta hand om dem.